A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza az ATTERI Kft (3100 Salgótarján, Camping út 8.) (a továbbiakban: ATTERI) által üzemeltetett orientalshop.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) és az azon keresztül megrendelt termékek elkészítésére, illetve igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket. Amennyiben az orientalshop.hu weboldalon regisztrál, bejegyzést ír, üzenetet küld, megrendelést ad le, illetve az oldal tartalmát használja, úgy erre az ÁSZF-ben foglalt szabályok vonatkoznak. Amennyiben a felhasználók (a továbbiakban: “Felhasználó” vagy “Felhasználók”) a Weboldalt használják, annak szolgáltatásait igénybe veszik, vásárolnak vagy megrendelést adnak le, úgy az ÁSZF minden pontjával egyetértenek, és azt kötelező érvényűnek tekintik magukra nézve. 

 

ATTERI Kft.
Székhely: 3100 Salgótarján, Camping út 8.
Nyilvántartó cégbíróság: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10244359-2-12
Cégjegyzékszám: 12 09 001440
E-mail: info@orientalshop.hu, sales@orientalshop.hu (vásárlással kapcsolatban)
Tel.: +36 30 427 6190

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Webonic Kft.
Cégjegyzékszám: 07-09-025725
Adószám: 25138205-2-07
Közösségi adószám: HU25138205
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.
Tel.:  +36 22 78 76 74
SUPPORT@WEBONIC.HU

Online vitarendezés

Általános rendelkezések

A Weboldalon keresztül megvásárolható termékeket és szolgáltatásokat az Európai Unió tagállamai valamelyikében lakhellyel rendelkező magánszemélyek, valamint európai uniós adószámmal és székhellyel rendelkező vállalkozások vehetik igénybe. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén történő minden olyan termék és szolgáltatás értékesítésre (a továbbiakban: “Vásárlás”), megrendelésére (a továbbiakban: “Megrendelés”), amely a Weboldalon keresztül történik. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azokat az Eladón nem iktatja.
Ha a Felhasználó nem minősül fogyasztónak (a 2013. évi V. törvény, Ptk. alapján, a továbbiakban: “Fogyasztó”), akkor jelen ÁSZF és egyéb jogszabályok fogyasztókkal kapcsolatos rendelkezései nem vonatkoznak rá, így az őket megillető kedvezmények igénybe vételére sem jogosult. A Wedoldalhoz kapcsolódó tevékenységhez a magyar jog alkalmazandó.
A Fogyasztónak nem minősülő Felhasználókra (vállalkozásokra), azonban jelen ÁSZF egyéb rendelkezési kiterjednek.
A weboldal és a webáruház elkészítéséhez HTML5-re alapuló technológiát használunk, amely megjelenítésére a Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 Safari és ezen böngészők frissebb változatai alkalmasak. Más böngészőkön a webshop nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni.

A Felhasználó kizárólag és teljes mértékben csak saját felelősségére használhatja a weboldalt, és elfogadja, hogy a használat során keletkezett esetleges károkért az ATTERI nem vállal felelősséget. A Felhasználó köteles megtenni mindent a számítástechnikai eszközeinek védelme érdekében.

Regisztráció

A Weboldalon keresztül történő vásárlásnak nem előfeltétele a Weboldalon történő regisztráció, azonban ha a „Regisztráció” menüpont alatt történő regisztráció (a regisztrációs nyomtatvány valós adatokkal történő kitöltése, különös tekintettel érvényes e-mail cím megadása) megtörténik, akkor a Weboldal kényelmesebb használatára nyílik lehetőség. Regisztráció esetén megrendeléseit nyomon követheti és a régebbieket is láthatja, kívánságlistáját kényelmesebben kezelheti.

A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat tartalmát megismerte és elfogadja.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa, a regisztráció során, illetve regisztráció nélkül is a tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, kárért, illetve egyéb problémáért az ATTERI-t felelősség nem terheli. Az ATTERI-t nem terheli felelősség az abból eredő károkért, hogy a Felhasználó a felhasználói azonosítóját illetve jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára, bármely nem az Atteri-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.

Az ATTERI fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó értesítése nélkül, akár azonnali hatállyal törölje a Felhasználó regisztrációját, kizárja illetve teljesen vagy részlegesen korlátozza a Felhasználót a Weboldal használatában, a jelen Szabályzat és a hatályos jogszabályok megsértése esetén. Ilyennek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a Felhasználó

 • a regisztráció során valótlan, pontatlan, már nem érvényes adatokat közöl, vagy más személy adataival visszaél,
 • a Weboldal felhasználásával bűncselekményt, szabálysértést követ el,
 • a Weboldal felhasználásával megsérti az Internet használatának általános szabályait,
 • megsérti az ATTERI gazdasági érdekeit, illetve jó hírnévhez való jogát
 • úgy használja a Weboldalt, hogy az zavarja annak megfelelő működését,
 • kéretlen (kereskedelmi) információt helyez el a Weboldalon, vagy küld onnan (spam),
 • a Weboldal használatával kárt okoz az ATTERI-nek vagy harmadik személyeknek.
Kapcsolattartás

A Felhasználó elfogadja, hogy Megrendelés vagy Vásárlás, és annak teljesítésével kapcsolatos küldeményeket csak abban az esetben tekintenek érvényesnek, ha azok az ATTERI részéről jelen ÁSZF-ben megadott címek, vagy a Weblap által nyújtott kommunikációs lehetőségek; az Üzletfél részéről pedig a mindenkor aktuális Regisztrációs adatok valamelyikén történik. A fenti értesítési címekről érkező dokumentumokat (levél, file, e-mail) felek hivatalos értesítésként kezelnek, azonos joghatállyal, mint annak tartalmával megegyező eredeti dokumentumot.

A fentiekben meghatározott elérhetőségekben beállt változásokról az adatok módosításáról Felhasználónak és az ATTERI-nek is haladéktalanul gondoskodnia kell. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi kár a mulasztó felet terheli.

A kapcsolattartás nyelve: magyar.

Utalvány

Utalványok kibocsátója az Eladó, és csak az Eladónál, a Webáruházban történő vásárláskor válthatóak be. Az utalványok vételára 27%-os ÁFA-t tartalmaz, és ennek megfelelően a vásárlásról az Eladó számlát állít ki. Az utalvány kibocsátása csak a teljes vételár megfizetését követően történik. Az Eladó nem felel az utalványok illetéktelen felhasználásáért, azok bárki számára felhasználhatóak.

Amennyiben az eladó egyedi (ajándék)utalványt bocsát ki, akár papír alapon, úgy annak beváltása az (ajándék)utalványon megjelöltek szerint történhet e-mailen, vagy telefonon. Papír alapú (ajándék)utalvány nem igényelhető, csak az Eladó dönthet ennek kibocsátásáról. Az ilyen utalványokhoz kapcsolódhat speciális kedvezmény igénybevételi lehetőség, amenniyben ez feltüntetése kerül az (ajándék)utalványon. Az (ajándék)utalványhoz kapcsolódó kedvezmény kizárólag az (ajándék)utalvány összegéig vehető igénybe, és a Webáruházban feltültetett mindenkori, eredeti (kedvezmények nélküli) árra vonatkoznak.

Megrendelés menete

Az orientalshop.hu Weboldalon történő Vásárlás illetve Megrendelés leadása csak azon termékek és szolgáltatások esetében lehetséges, amely termékoldalán a Weboldal lehetőséget nyújt a “Kosárba rakom” gomb megnyomásával a rendelés elindítására. A megvásárolandó termék, illetve szolgáltatás tartalmát a Felhasználó a termékoldalakról (a továbbiakban: “Termékoldal”) ismerheti meg. Amennyiben a közölt információ nem elegendő számára, úgy az ATTERI-től további információt igényelhet a megrendelést vagy a vásárlást megelőzően. A Felhasználó a Megrendelés ATTERI részére történő továbbításával kifejezetten elismeri és megerősíti, hogy a termék tartalmát pontosan megismerte, azt elfogadta. A termékek színében, alakjában és méretében apróbb eltérések lehetnek, tekintettel a gyártási folyamatra, illetve esetenként a szándékolt design-ra.

A Megrendelés több terméket vagy szolgáltatást is tartalmazhat, amelyeket a “Kosárba rakom” gomb megnyomásával lehet összeállítani. Minden Termékoldalon megadható a megrendelésre kerülő mennyiség, illetve feltüntetésre kerül a termék vagy szolgáltatás – ÁFA-t is tartalmazó – vételára. A Megrendelés elkészítése során az egyes Termékoldalak tartalmazhatnak olyan termékparamétereket, amelyeket a Megrendelő szabadon választhat. Ezen termékparaméterek befolyásolhatják a vételárat.

Amennyiben a Felhasználó összeállította Megrendelését, úgy a “Kosár” menüpontban tekintheti át, és módosíthatja a megrendelendő mennyiséget. A “Kosár” oldalon a Felhasználó előzetes tájékoztatást kap a várható szállítási költségekről is, amely véglegesítése a “Pénztár” oldalon történik a pontos szállítási cím ismeretében.

A “Pénztár” oldalon már nincs lehetősége a “Kosár” tartalmának módosítására. A “Pénztár” oldalon adatait megadhatja, amelyek csak az adott megrendelés kapcsán kerülnek felhasználásra. Ha létrehoz Felhasználói fiókot, akkor a következő vásárlások során adatainak beírása már nem szükséges. A Felhasználói Fiókon keresztül módosíthatja adatait, megtekintheti eddigi rendeléseit, illetve azok státuszát. Ha már regisztrált felhasználó, akkor az oldal tetején be tud jelentkezni és új megrendelést adhat le, azonban ha először vásárol a Weboldalon, akkor itt kell regisztrálni. A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

A Fizetési mód, illetve az Általános Szerződési Feltételek megismerésének megerősítését követően a “Megrendelés elküldése” gombra klikkelve küldheti el Megrendelését. A Fizetési mód kiválasztásával, ahhoz kapcsolódóan kezelési költség felszámítására kerülhet sor, amely megjelenik a Megrendelés összesítőjében. A Felhasználó a Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A Megrendelés elküldése a Felhasználó számára fizetési kötelezettséget is jelent.

Megrendelés módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a Megrendelés leadásakor a Felhasználó felé azonnal értesítést küld a Webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az ATTERI és a Felhasználó között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a Felhasználónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta, és továbbította az ATTERI illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a Felhasználóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Felhasználó ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az ATTERI a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a Felhasználónak a rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a Felhasználó e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a “Kapcsolat” menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetősége kezdeményezni a rendelésének visszavonását.

Készlet és szállítási idő

A megrendelt termékek a teljes vételár megfizetéséig az ATTERI tulajdonát képezik.

Az orientalshop.hu Weboldalon minden ár magyar forintban kerül megadásra. A megjelölt árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Az ATTERI, a megrendelet termékek szállítását kizárólag Magyaroszág területére biztosítja, külfödre történő szállításról a Felhasználó köteles gondoskodni.

Szállítási díjak: Amennyiben a termékre szállítási díj érvényes (azaz a “Pénztár” oldalon a szállítás díj feltüntetésre kerül), úgy az alábbi árak érvényesek (a csomag maximális súlya 20 kg):

 • Házhoz szállítás MPL futárszolgálattal: 1.961 Ft+Áfa (bruttó 2.490Ft)
 • Egyes esetekben (amennyiben a küldemény levélként is feldható a Magyar Posta hirdetménye szerint és nem tartalmaz törékeny árut) a szállítási költség 780 Ft+ÁFA (bruttó 990 Ft) is lehet. Az igénybe vétel lehetőségéről a “Kosár” illetve a “Pénztár” oldalakon tájékozódhat. Kedvezményes szállítás esetén előfordulhat, hogy nem vehető igénybe minden fizetési mód (pl utánvétel). Kedvezményes szállítási költség csak korlátozott mennyiség rendelése esetén vehető igénybe.
Bruttó 50 000 Ft (nettó 39 370 Ft) feletti rendelést ingyenesen házhoz szállítunk banki átutalással történő fizetés esetén.

Bruttó 25 000 Ft (nettó 19 685 Ft) feletti rendelést ingyenesen házhoz szállítunk banki átutalással történő fizetés esetén.
Utánvétes szállításra +400 Ft-ot (nettó  315 Ft + Áfa) számolunk fel minden esetben a szállítási díj mellett. Külföldre jelenleg nem szállítunk.

Amennyiben a megrendelt termékek súlya több mint 20 kg, úgy ezek több csomagban kerülnek feladásra, és a szállítási díj csomagonként értendő. Az ingyenes házhoz szállítás az egy megrendelésben leadott érték alapján kerül meghatározásra.

Árak és fizetés

A megrendelt termékek csak a teljes vételár (és minden egyéb a megrendeléshez kapcsolódó költség és díj) megfizetését követőn kerülnek megküldésre, illetve utánvétellel történő szállítási mód esetén minden esetben a teljes vételárat és a kapcsolódó költségek, díjak megfizetése szükséges. Egy-egy termékből korlátozott készlet áll rendelkezésre, illetve a beszerzési feltételek változhatnak. Ennek megfelelően a Weboldal egyes Termékoldalain a készleten lévő mennyiséget jelöljük, és amennyiben az feltüntetésre kerül, úgy utánrendelésre is lehetőség van. Az utánrendelést általában 15-30 napon belül tudjuk teljesíteni, azonban ha erre nincs mód, akkor a Megrendelés teljesítésétől az ATTERI egyoldalúan elállhat. Amennyiben az utánrendelésben megrendelt termék nem szállítható a fenti határidőben, vagy forgalmazása megszűnt, viszont a Felhasználó kifizette a termék árát, akkor lehetőség van más termék megvásárlására, vagy kérés szerint a (utánrendelt, de le nem szállított) termékek árának visszatérítésére. Utánrendelés esetén, gyártói kapacitástól és ütemezéstől függően a szállítási határidő 1-5 hónap is lehet.

Amennyiben a Vásárló korábban rendelt terméket az ATTERI Kft-től (3100 Salgótarján, Camping út 8. adószám: 10244359-2-12), és azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor az elállási jogával élt), vagy a megrendelt termék a nem kereste jelzéssel került visszaszállításra az Eladóhoz, úgy az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

A készleten lévő termékek szállítónak történő átadása 1-2 munkanapon belül megtörténik, amennyiben a Megrendelést munkanapokon 16 óráig leadják és a fizetési feltételek teljesültek. A szállítás várható ideje 1-2 munkanap.

A Weboldalon több típusú kedvezmény is igénybe vehető tartós vagy időszakos akciók keretében. A kedvezmények igénybevétele történhet a kedvezményes ár azonnali levonásával, illetve kupon érvényesítésével is. A kedvezmények mértéke időszakonként és árucikkenként eltérő lehet. A 10%-nál nagyobb mértékű árkedvezménnyel megvásárolható áruk esetében, a kedvezményes áron utánrendelés nem lehetséges – abban az esetben sem ha ezt esetleg a Weboldal lehetővé tenné. Amennyiben ilyen termékekre mégis utánrendelést küld a Felhasználó, úgy a készlet feletti mennyiségre a (kedvezmény nélküli) teljes vételár érvényes, és annak megfizetése esetén fogadja el az ATTERI a megrendelést.

A kuponok részletes használatát a Kuponlap tartalmazza.

Amennyiben a Felhasználó a Megrendelés során a “banki átutalással” történő fizetési módot választja, úgy a megrendelt termék(ek) csak a Megrendelés visszaigazolásában feltüntetett összeg megfizetését követően (az ATTERI bankszámláján történő jóváírás után) kerül átadásra a szállítók részére. “Banki átutalással” történő fizetés esetén ha a Megrendeléstől számított 8 napon belül nem történik meg a vételár teljes összegben történő megfizetése, akkor az ATTERI elállhat a Megrendelés teljesítésétől, amelyhez kapcsolódó károkért az ATTERI nem vállal felelősséget.

Törésgarancia

Termékeinket különös gondossággal csomagoljuk a szállításhoz, azonban ha ennek ellenére a termékben sérülés keletkezik a szállítás során, akkor a sérült terméket kicseréljük (Törésgarancia). A  Törésgaranciával az átvételt követő 24 órán belül lehet élni az alábbiaknak megfelelően:

 • A csomagolásról, még a felbontást megelőzően fényképet kell készíteni, amelyen az esetleges sérülések megfelelően láthatóak
 • A felbontást követően a terméken keletkezett sérülésről fényképet kell készíteni
 • A fényképeket az info@orientalshop.hu email címre kell megküldeni, a sérülés leírásával
 • A szállítást végző szolgáltatónál hivatalos panaszt kell tenni a sérülésről

A Törésgarancia csak abban az esetben érvényes, ha a fenti dokumentációból egyértelműen kiderül, hogy a sérülés a szállítás során történt.

Szállítástól való elállás

Ha a Webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Felhasználót tájékoztatni. Amennyiben a termék beszerzése nem lehetséges az ATTERI szokásos kereskedelmi kapcsolataiban, úgy a szállítástól elállhat, amelyből eredő kárért az ATTERI nem vállal felelősséget.

Reklámok

A Webáruházzal kapcsolatosan több médiában jelennek meg reklámok, amelyek tartalmát a legnagyobb gondossággal készítjük elő. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a reklámokban megjelenő adatok nem pontosak, vagy eltérőek a Weboldalon láthatóaktól (ide értve, de nem kizárólag a kedvezményeket, árakat és termékek nevét). Amennyiben eltérést tapasztal, úgy minden esetben a Weboldalon szereplő adatokat kell iránymutatónak tekinteni, amelyek közül pl. az árakat, kedvezményeket, készlet információkat a vásárlás során tudja ellenőrizni a Felhasználó. Ha kérdése merülne fel akkor kérjük lépjen kapcsolatba az ATTERI-vel. A reklámokban szereplő adatok minden esetben ellenőrizhetőek a Weboldalon keresztül, ezért a reklámokban közölt esetlegesen eltérő információkból származó károkért az ATTERI nem vállal felelősséget.

Elállási jog
Reklamáció

Amennyiben a termékről a felbontás során – esetleg a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében – derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleges sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk! Sérüléssel kapcsolatos reklamációt csak az eredeti csomagolással együtt tudunk figyelembe venni, és a postai kézbesítőnél eljárni a reklamációval kapcsolatban.

Amennyiben a Felhasználó nem elégedett panaszának kezelésével, úgy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez, vagy a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat.

Békéltető testületek elérhetőségei:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Járási Hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu/.

A Megrendeléssel összefüggően bejelentett reklamációs kárigény összege, nem lehet több, mint a Megrendelés értékének 100 %-a.

Az ATTERI kizárólag a saját tevékenységéért vállal felelősséget. Az ATTERI ezért nem felelős harmadik személy(ek) tevékenységéért, ideértve a pénzintézetek késedelmes utalását vagy a Felhasználó részére a megrendelt termékek kiszállítását végző fuvarozók késedelméből eredő károkozást.

Vállalkozások

Vállalkozások számára (azon Felhasználók, akik nem minősülnek fogyasztónak) is lehetőség van a weboldalon keresztüli vásárlásra, azonban a következő feltételekkel:

 1. A megrendelés során a vállalkozás pontos nevét és adószámát is meg kell adni;
 2. Utánrendelés alapján történő vásárlásra csak az ATTERI által megküldött visszaigazolást követően van mód;
 3. A Fogyasztókra vonatkozó elállási jog és egyéb jogszabály által biztosított jog nem vonatkozik a vásárlásra.

A termékek megrendelésével, szállításával, a fizetési feltételekkel kapcsolatosan az orientalshop.hu-n megadott elérhetőségeken érdeklődhet.

Záró rendelkezések

A Weboldal az ATTERI tulajdona és szerzői jogvédelem alatt áll.

Az ATTERI bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ATTERI a módosításokról a Felhasználó(ka)t külön nem tájékoztatja, minden esetben a Weboldalon közzétett ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF-et a Felhasználónak a Megrendelések elküldésekor kifejezetten el kell fogadniuk.

A szerződés, és a kapcsolattartás nyelve magyar, jelen ÁSZF-ben nem szabályozott esetekben Magyarország joga az irányadó.

Békéltető testületek listája

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: 76/501-525, 501-532
Fax: 76/501-538
Mobil: 70/7028-403,
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Ideiglenes székhely: 3525 Miskolc, Vologda u. 3.
Telefon: 06-46-501-091, 501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu/

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Dr. Jakab Mariann ügyfélkapcsolati koordinátor, békéltető testületi ügyintéző
Telefon: 06-22/510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: http://www.bekeltetesfejer.hu/

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Telefon: +36 36 416-660/105 mellék
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.
e-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
telefon: 20/373-2570

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
Email: bekeltetes@kemkik.hu
web: www.kemkik.hu
http://kem-bekeltetes.webnode.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
Telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422 fax: +36-72/507-152,
e-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
web: www.baranyabekeltetes.hu

A Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703
Honlapunk: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php
vagy www.pestmegyeibekelteto.hu
Panasz elektronikus beadása az alábbi oldalon érhető el:
http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/panaszkuldes

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000
Fax: 06-82-501-046

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Mobil: 06-30-6370-047
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645
Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs
e-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
http://www.bekelteteszala.hu/